اعتبار رایگان برای هر دعوت
کد معرف‌ات رو به دوستات ارسال کن تا در اولین خریدشون هم اون ها شارژ بیشتر بگیرن و هم تو از آراز اعتبار رایگان بگیری. به ازای هر خرید اون‌ها، تا 50 درصد میزان واریزیشون اکانتت شارژ میشه. همچنین میتونی این مبلغ رو به صورت نقدی دریافت کنی جزییات بیشتر
اعتبار رایگان برای هر دعوت
حالا دوستت چقدر بیشتر شارژ میشه و اکانت خودت چقدر شارژ میگیره؟
اولین خرید
اولین خرید دوستت شارژ بیشتر دوستت شارژ حساب شما
تا 250 هزار تومان 10 درصد میزان پرداخت 50 درصد میزان پرداخت
تا یک میلیون تومان 8 درصد میزان پرداخت 30 درصد میزان پرداخت
بیش از 1 میلیون تومان 5 درصد میزان پرداخت 20 درصد میزان پرداخت
خرید های بعدی
خرید های بعدی دوستت شارژ بیشتر دوستت شارژ حساب شما
تا 250 هزار تومان 6 درصد میزان پرداخت 20 درصد میزان پرداخت
تا یک میلیون تومان 4 درصد میزان پرداخت 15 درصد میزان پرداخت
بیش از 1 میلیون تومان 2 درصد میزان پرداخت 10 درصد میزان پرداخت